Reklamationer/Garantier

Vi vill klargöra följande:
På tävlingsmotorer och delar till dessa lämnas ingen garanti.I de fall man kan klargöra att
felet beror på en monterings miss i från vår sida står vi för att detta åtgärdas.
Fel på material som tillverkaren ej tar som reklamation,bytes detta och
debiteras kund samt kostnader i samband med detta.

Då man i en tävlingsmotor ökar effekten 2-3 ggr mot vad motorn ursprungligen
var avsedd för är det ganska enkelt att förstå att man som förare/ägare
tagit över ansvaret för hållbarheten (övervarv,skötsel mm). För att man monterat
tex smidda kolvar/vevstakar så är det i sig ingen garanti för att motorn blivigt
"Sprängsäker" således är ju motorblock och ofta vevaxel mm standard delar, i 9 fall
av 10 är orsaken till haveri övervarv,brist på olja,vibration/obalans i svänghjul koppling.

OBS ! detta är ingen skrämmselpropaganda, bara en påminnelse om
hur detta fungerar, de förare som kört i många år vet ju om hur
detta fungerat genom åren, alltså inga nyheter.


Väl mött på Tävlingarna

/Bengt Haglund